Spring naar de content

Wenkbrauwlift

Het aangezicht en dus ook het voorhoofd zijn essentieel voor het welbevinden van mensen. Door de leeftijd kunnen de weefsels van het voorhoofd verslappen wat aanleiding kan geven tot diepere voorhoofdsrimpels, alsook uitgezakte wenkbrauwen. Niet alleen geeft dit een oudere aanblik, maar ook vaak een vermoeid en soms zelfs een streng uiterlijk.

De behandeling

Er zijn verschillende technieken mogelijk voor het verrichten van een wenkbrauwlift.

  1. Direkte wenkbrauwlift
    Bij deze methoden wordt net boven de wenkbrauw een ellips huid weggenomen. De wond wordt met een dun  draadje in de huid gehecht.
  2. Transpalpebrale wenkbrauwlift
    Bij deze methode wordt via een kleine incisie in het bovenooglid, de huid onder en juist boven de wenkbrauw losgemaakt. Dan wordt met enkele hechtingen de wenkbrauw inwendig opgehangen. Het litteken van het bovenooglid zal na genezing niet meer te zien zijn.

Na de behandeling

U kunt vrijwel direkt naar huis. U zult het wel een aantal dagen rustig aan moeten doen. De hechtingen mogen na ongeveer een week worden verwijderd.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie of na de operatie nog vragen? Kijk dan hier hoe u contact met ons kunt opnemen.

Tarieven

Informatie over de tarieven vindt u in dit overzicht.

Bernekliniek
Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden
0413 - 40 19 00